Thiết bị đếm người (People Counter) được ACS triển khai tại Siêu thị Điện máy Chợ Lớn, sử dụng cameara đếm người 3D, được ACS phân phối từ tập đoàn FLIR tại Mỹ, và phần mềm phân tích bán lẻ Pyxis Analytics do ACS phát triển cho phép đánh giá hiệu quả hoạt động từng ngày, từng cung giờ, từng chiến dịch marketing tại Siêu thị.

 Triển khai hệ thống đếm người (People counting) tại Siêu thị Điện máy Chợ lớn Triển khai hệ thống đếm người (People counting) tại Siêu thị Điện máy Chợ lớn

Đăng ký để nhận tài liệu các Giải pháp tổng thể trong Bán lẻ ->