Thuộc TOP 10 doanh nghiệp Mỹ phẩm lớn nhất tại thị trường Việt Nam, hiện tại thương hiệu The FaceShop đã có hệ thống cửa hàng rộng khắp với số lượng chi nhánh không ngừng tăng lên. Cùng với sự phát triển không ngừng về thương hiệu, số lượng khách hàng ra vào cửa hàng cũng tăng cao và khi đó, the Faceshop cần có một công cụ đo lường hiệu quả; hỗ trợ công tác quản lý, giám sát.