GO LIVE HỆ THỐNG - 01/06/2021

Sau hơn 1 tháng triển khai, Masan Group chính thức Go Live hệ thống quản lý và kiểm soát phương tiện vận tải ra vào nhà máy và các kho (DC)

Ảnh: Đào tạo và hướng dẫn sử dụng cho cán bộ vận hàng, đơn vị vận tải


1. Tự động nhận diện để báo đèn (xanh, đỏ, vàng), mở cổng khi xe trung chuyển vào lấy hàng và ghi nhận thông tin xe vào một cách tự độngACS Solutions được chọn là đơn vị tư vấn và cung cấp giải pháp quản lý và kiểm soát phương tiện vận tải ra vào nhà máy và các kho (DC). Hệ thống sau khi triển khai giải quyết được các yều cầu sau:

2. In QR code chứa thông tin nhà vận tải, số xe để tài xế đem vào làm phiếu xuất hàng

3. Kho nhập nhanh và chính xác thông tin số xe, nhà vận tải khi làm phiếu xuất hàng

4. Tự động nhận diện khi xe trung chuyển bắt đầu ra khỏi nhà máy, kiểm tra chứng từ xuất hàng trên hệ thống đối chiếu với phiếu in và hàng thực tế để xác nhận ra cổng

5. Tự động nhận diện khi xe trung chuyển bắt đầu vào DC, ra khỏi DC

6. Kho tại DC nhập nhanh và chính xác thông tin số phiếu xuất hàng cần nhập, thông tin số xe, nhà vận tải khi làm phiếu nhập hàng

7. Khả năng áp dụng cho xe xuất/nhập hàng khác, áp dụng cho các nhà máy, DC khác