YÊU CẦU DEMO?
Ứng dụng
Kiểm soát sản lượng khai thác khoáng sản
Kiểm soát mỏ khai thác khoáng sản

Kiểm soát số chuyến xe ra vào mỏ, trọng lượng từng chuyển, tổng sản lượng kèm hình ảnh 

Tìm hiểu thêm

  Thống kê số chuyển xe ra vào cảng, sản lượng từng xe kèm hình ảnh, và tự động tích hợp với CSDL của Sở Tài nguyên môi trường

   

  CASE STUDY

  Sở Tài nguyên và môi trường  Bắc Cạn /    Sở Tài nguyên và môi trường Lào Cai 

  quản lý xe vào ra để quản lý xuất nhập hàng

  Thống kê số chuyến xe ra vào mỏ khai thác

  Phần mềm đếm số lượng phương tiện ra khỏi mỏ khai thác khoáng sản dùng để quản lý số lượng phương tiện vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ khai thác. Phần mềm này bao gồm những chức năng chính sau:
  - Đếm số lượng xe ra khỏi mỏ khai thác khoáng sản tại các cửa ra/vào mỏ.
  - Thống kê, báo cáo số lượng phương tiện vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ theo thời gian, địa điểm, theo từng điểm khác nhau

  Xe qua trạm cân để cân sản lượng

  Phần mềm tích hợp, xử lý dữ liệu tại trạm cân là phần mềm sử dụng dữ liệu đầu vào là camera để phân tích xử lý, đồng thời kết nối tích hợp vào hệ thống cân tải trọng có sẵn để lấy dữ liệu cân, phục vụ cho nghiệp vụ hệ thống. Phần mềm này bao gồm các chức năng sau:
  - Phát hiện sự kiện phương tiện chở khoáng sản lên trên cân.
  - Chụp ảnh, phân tích biển số xe trên cân.
  - Chụp ảnh thùng xe chứa khoáng sản.
  - Kết nối đến cân tải trọng và lấy dữ liệu tải trọng xe trên cân.
  - Tích hợp bản tin dữ liệu biển số, tải trọng, hình ảnh,…
  - Truyền dữ liệu về trung tâm xử lý,…

  quản lý xuất nhập hàng qua trạm cân


  Tích hợp với hệ thống giám sát sản lượng của các Sở tài nguyên môi trường

  Tích hợp với hệ thống giám sát tài nguyên của các Sở tài nguyên môi trường các tỉnh và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực (Real time) và các cảnh báo về xe quá tải so với tải trọng đăng ký. 


  Hệ thống báo cáo, phân tích

  Phân hệ tác nghiệp, báo cáo thống kê sử dụng dữ liệu đầu vào là dữ liệu từ phân hệ đếm số lượng phương tiện ra khỏi mỏ khai thác khoáng sản và phần mềm tích hợp, xử lý dữ liệu tại trạm cân để so sánh, đưa ra kết quả báo cáo, thống kê, phục vụ cho việc đối soát và quản lý việc khai thác khoáng sản tại các mỏ khai khoáng.

  Phân hệ tác nghiệp, báo cáo thống kê có các chức năng chính sau:

  • So sánh, đối soát số lượng phương tiện ra khỏi các mỏ khai thác khoáng sản với số lượng phương tiện thực hiện cân, kiểm tra tải trọng tại các trạm cân tương ứng theo quy định theo thời gian, địa điểm,…

  • Báo cáo, thống kê dữ liệu theo thời gian, địa điểm,…

  • Phân hệ hiển thị và quản lý hình ảnh camera cho phép tích hợp các camera IP thành một mạng riêng, có chức năng cho phép quản lý, khai thác, điều khiển, hiển thị camera theo yêu cầu chức năng của hệ thống. Các chức năng của phân hệ gồm:

  • Quản lý thông số và ghi hình video từ các camera

  • Quản lý truy cập từ các máy trạm đến hệ thống camera và hệ thống ghi hình.

  • Cho phép xem lại các video đã được ghi.

Bài viết liên quan

Ý kiến của bạn

Chúng tôi đang ở đây để trả lời bất kỳ các câu hỏi của Qúy khách hàng và đối tác!
Liên hệ
Liên kết với chúng tôi
Theo dõi tin tức của chúng tôi về các giải pháp và xu hướng công nghệ mới nhất
0904839338