Được thế giới tôn vinh là bức tượng đài của ngành thời trang thể thao, Adidas tính đến năm 2018 đã hoạt động chính thức được 92 năm. Đây cũng là thương hiệu thời trang có sức lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ. Mức độ tăng trưởng liên tục hàng năm đã cho thấy rõ sức hút của thương hiệu này.