Với mục tiêu đồng bộ hóa toàn bộ quy trình sản xuất và quản lý tại nhà máy. Xi măng Xuân Thành vừa bắt tay với ACS Solutions triển khai hoàn thiện hệ thống quản lý trạm cân tự động.

Tại sao giải pháp này được các doanh nghiệp lớn trong ngành Xi măng tin tưởng ứng dụng?