Những bất cập từ trạm cân liên tục được phản ánh giúp Sông Đà 2 ra quyết định tìm tới một ứng dụng công nghệ giúp Công ty giải quyết triệt để. Đồng thời đưa trạm cân vào một quy trình hiện đại hơn.

Vậy công nghệ nào đứng sau giúp Sông Đà 2 khắc phục được các vấn đề này?