Điểm lại những vấn đề mà Dabaco phải đối mặt khi sản lượng hàng hóa đi qua trạm cân tăng lên quá cao

1. Chi phí nhân công cao: Các nhân công tham gia vào quy trình cân một cách không cần thiết, gây lãng phí chi phí nhân sự.

2. Gian lận tại trạm cân đang âm thầm khiến Dabaco bị thất thoát hàng nghìn tấn NVL, hàng hóa mỗi năm. Giảm lợi nhuận, giảm uy tín trong mắt bạn hàng.

3. Quy trình cân thủ công, chậm chạp, làm mất nhiều thời gian, ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ giao hàng và phân phối sản phẩm của Dabaco.

4. Quá tải báo cáo: Báo cáo từ nhiều trạm cân liên tục được đẩy về mỗi ngày, dữ liệu phân tán. Nhà quản lý không kịp xem xét - đánh giá chúng tức thời và chính xác nhất.

Vậy Phần mềm quản lý trạm cân của ACS đã làm gì để giải quyết các vấn đề?