Công ty TNHH sản xuất – thương mại và xây dựng Việt Hàn (Bê tông Việt Hàn) là một trong các doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất thị trường bê tông Việt Nam, Việt Hàn đã trở thành công ty cung cấp bê tông trộn thương phẩm các loại có uy tín cao đối với các nhà thầu trong nước và quốc tế.

Bê tông Việt Hàn: Thương hiệu kiến tạo giá trị mọi công trình | Báo dân sinh

Với đặc thù của nhà máy sản xuất quy mô lớn cần đến các trạm cân đủ mạnh nhằm kiểm soát tốt nhất sản lượng hàng hóa của doanh nghiệp, Việt Hàn đã tìm tới phần mềm cân tự động giúp doanh nghiệp thực hiện cân chính xác và minh bạch nhất.

Với tinh thần ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa, tinh gọn quy trình tại nhà máy, tăng năng lực cạnh tranh. Việt Hàn cũng tìm kiếm giải pháp cân giúp đồng bộ hóa dữ liệu giữa nhiều trạm cân, tích hợp các khâu trong quy trình quản lý như bán hàng, kế toán, kho…

Tìm tới Vitrukweigh như một giải pháp phù hợp nhất, Bê tông Việt Hàn đang xúc tiến hợp tác với ACS Solutions triển khai hệ thống này và mục tiêu nhanh chóng đưa vào sử dụng.

Hiện nay, với đội ngũ triển khai chuyên nghiệp, Chỉ sau ... tháng, ACS đã triển khai hoàn thiện 11 trạm cân cho Công ty và tiếp tục tiến hành thi công các trạm tiếp theo với dự kiến hoàn thành chỉ trong tháng tới.

Dữ liệu trạm cân được tích hợp tổng thể với hệ thống ERP, giúp dữ liệu từ các trạm cân được đồng bộ theo thời gian thực tới hệ thống bán hàng, kế toán, kho, giúp tự động hóa hoàn toàn hoạt động sản xuất và bán hàng của công ty.