YÊU CẦU DEMO?
Nền tảng AMMS IoT
Tổng quan AMMS IoT
AMMS IoT for Industry 4.0 Digitizing Operations
Tìm hiểu thêm

  AMMS IoT là một nền tảng an toàn và có khả năng mở rộng được thiết kế để giúp các tổ chức nhanh chóng xây dựng và triển khai các ứng dụng IoT, đồng thời nắm bắt và phân tích đầy đủ dữ liệu IoT của họ. AMMS IoT cung cấp các giải pháp IoT có tính ứng dụng sẵn sàng (ready to use solutions) cho quá trình chuyển đổi số Công nghệ 4.0 (Industry 4.0), sản xuất thông minh (smart manufacturing), bán lẻ thông minh (Smart retail), giám sát môi trường và trải nghiệm khách hàng (customer experience) giúp các tổ chức đạt được tầm nhìn về chuyển đổi kỹ thuật số trong toàn bộ doanh nghiệp. Giải pháp sử dụng giao diện mở, thân thiện người dùng, dễ dàng tích hợp với các ứng dụng khác của doanh nghiệp thông qua APIs. AMMS IoT cho phép triển khai trên môi trường máy chủ Cloud của ACS (Saas) hoặc hạ tầng máy chủ (On - Premises) của khách hàng để giảm chi phí đầu tư, duy trì ứng dụng cũng như tăng tốc quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.


  Kiến trúc AMMS IoT 
  AMMS IoT gồm 3 khối cơ bản gồm (1) Nền tảng phần mềm, (2) Nền tảng phát triển ứng dụng và (3) Nền tảng báo cáo, phân tích. Ở góc độ chi tiết, AMMS IoT gồm  8 khối chính như sau:
   

   

  ​1. Kết nối và chuẩn hóa dữ liệu (Connectivity & normalization): Cho phép kết nối các chuẩn dữ liệu khác nhau và chuẩn kết nối thiết bị khác nhau vào một  giao diện phần mềm duy nhất đảm bảo luồng dữ liệu chính xác và khả năng tương tác với tất cả các thiết bị ngoại vi.

  2. Quản lý thiết bị (Device management): Cho phép quản lý, cập nhật tình trạng thiết bị theo thời gian thực; cập nhật phiên bản mới, các bản vá lỗi và các ứng dụng từ xa.

  3. Cơ sở dữ liệu (Database): scalable storage of device data brings the requirements for hybrid cloud-based databases to a new level in terms of data volume, variety, velocity and veracity. 

  4. Xử lý và quản lý sự kiện (Processing & action management): AMMS IoT thiết lập các công cụ quản lý sự kiện - hành động theo theo thời gian, cảnh báo/gửi  email/ zalo theo các tiêu chuẩn thiết lập sẵn, giúp người quản trị biết và xử lý nhanh các sự kiện, sự cố phát sinh trong thực tế.

  5. Phân tích (Analytics): Thực hiện phân tích dữ liệu lớn (big data), phức tạp từ các ứng dụng khác nhau cung cấp các phân tích có tính dữ báo giá trị tới doanh nghiệp

  6. Trực quan hóa (Visualization): Hệ thống báo cáo trực  quan, dễ dùng qua các báo cáo nhanh (Dashboard) và các báo cáo chi tiết. AMMS IoT cũng cho phép khách hàng tự xây dựng các loại báo cáo theo yêu cầu công việc. 

  7. Các công cụ bổ sung (Additional tools): Cho phép bổ sung các công cụ trong tương lai để các nhà phát thiết lập, xây dựng các mô hình, kiểm tra và phát triển các ứng dụng bổ sung đáp ứng yêu cầu phát triển của hoạt động kinh doanh.

  8. APIs và SDKs (External interfaces): Tích hợp với các ứng dụng, hệ thống của bên thứ ba bằng các giao thức lập trình ứng dụng có sẵn (APIs) và các bộ công cụ phát triển phần mềm (SDKs)   Ứng dụng AMMS IoT theo ngành


  Ngành bán lẻ, dịch vụ - AMMS IoT Smart Stores

   

  AMMS IoT Smart Stores cho phép thu thập lượng lớn dữ liệu bên trong và xung quanh hệ thống điểm bán, tổ chức, phân tích, hiển thị, dự báo lượng lớn dữ liệu (Traffic, CR, Age & gender, CX, NPS, .....) của hoạt động bán lẻ, giúp nhà quản trị nắm bắt toàn bộ hoạt động bên trong, bên ngoài điểm bán, cải  tiến và nâng cao hiệu quả hoạt động và trải nghiệm của khách hàng.

   

  Chi tiết về AMMS IoT Smart Stores


  Sản xuất, nhà máy thông minh - AMMS IoT Smart Factory

   

  AMMS IoT Smart Factory là tổng thể các ứng dụng tập trung vào việc quản lý và kiểm soát con người, tài sản, phương tiện ra vào và hành trình  của của từng đối tượng trong từng khu vực nhất định hay toàn bộ nhà máy gồm hoạt động và hàn trình ra của nhân viên; hoạt động và  hành trình khách hàng/nhà cung cấp/đối tác tới làm việc; hoạt động và hành trình của các phương tiện giao hàng - nhận hàng; ....

   

  Chi tiết về  AMMS IoT Smart Factory 

   

   

Bài viết liên quan

Ý kiến của bạn

Chúng tôi đang ở đây để trả lời bất kỳ các câu hỏi của Qúy khách hàng và đối tác!
Liên hệ
Liên kết với chúng tôi
Theo dõi tin tức của chúng tôi về các giải pháp và xu hướng công nghệ mới nhất
0904839338