Hiện trạng

 • Công ty đã có website  và app mobile làm công cụ giao dịch giữa Công ty và hệ thống NPP, cửa hàng tuy nhiên, đơn đặt hàng vẫn chưa có mối liên kết với phương tiện vận tải nên việc báo đơn hàng cho phương tiện vận tải vẫn thủ công.
 • Việc làm đơn hàng, xếp số thứ tự cũng thủ công dẫn tới phương tiện vận tải của khách hàng hay bị ùn tắc tại bãi chờ, cổng bảo vệ.
 • Kiểm soát việc vào ra tại cổng, bàn cân cũng bằng con người, và chỉ được giám sát bằng hệ thống camera.
 • Đối với lái xe, khi tới nhà máy phải xuống xe nhiều lần để di chuyển giữa các phòng ban.

Mục tiêu

 • Tự động hóa hoàn toàn các khâu trong quá trình xuất hàng của Công ty.
 • Thay thế hoàn toàn các lao động thủ công (các lao động thực hiện thao tác đơn giản, lặp đi lặp lại).
 • Tập trung, liên thông thông tin quản lý trong toàn bộ quá trình trước, trong và sau bán hàng.
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng.

Kết quả

 • Hiệu quả về mặt quản trị nhân lực
  • Hệ thống xuất hàng không dừng đã giảm bớt được nhân sự tại các khâu: viết phiếu, cổng bảo vệ, bàn cân, giao nhận, máng xuất, tương đương khoảng 20 nhân sự.
  • Số lượng này có thể điều chuyển để tăng quy mô sản xuất tại các vị trí khác của Công ty, mang lại hiểu quả cao.
 • Hiệu quả về mặt quản trị điều hành
  • Khi đưa vào áp dụng hệ thống, các thông tin riêng lẻ tại các hệ thống bán hàng khác nhau được liên thông và kết nối, mang lại cái nhìn đa chiều, trực quan cho lãnh đạo Công ty, lãnh đạo Xí nghiệp tiêu thụ trước, trong và sau bán hàng.
  • Tình trạng ùn tắc tại bãi chờ và cổng bảo vệ cũng không còn xảy ra.
 • Hiệu quả về dịch vụ khách hàng
  • Tài xế phương tiện không còn phải xuống xe trong qua trính vào lấy hàng.
  • Giảm thời gian vận hành một quy trình vào lấy hàng của khách hàng.

Một số hành ảnh sau khi hoàn hiện triển khai của hệ thống

Khu vực phương tiện đăng tài

 

Cổng bảo vệ tự động kiểm soát phương tiện ra vào

 

Trạm cân tự động

 

Máng xuất