Mục tiêu:

 • Lập kế hoạch giảm ù tắc giao thông cho nhà máy.
 • Kiểm soát kịp thời và chính xác thông tin xe vận tải ra vào nhà máy.
 • Kiểm soát hàng hóa xuất nhập trong nhà máy

Yêu cầu:

 • Tự động nhận diện xe theo kế hoạch đã lập trước
 • In QR code chứa thông tin nhà vận tải, số xe, số thứ tự để xếp tài và tài xế đem vào làm phiếu xuất hàng
 • Kho nhập nhanh và chính xác thông tin số xe, nhà vận tải khi làm phiếu xuất hàng
 • Cân tự động hóa theo số thứ tự xếp tài.
 • Tự động nhận diện khi xe trung chuyển bắt đầu ra khỏi nhà máy, kiểm tra chứng từ xuất hàng và hoàn thiện quy trình trước khi xe ra khỏi nhà máy.

Lợi ích

 • Tự động hóa việc quản lý và kiểm soát hành trình xe tải vào/ra toàn bộ nhà máy.
 • Tăng tốc quy trình – Nâng cao năng suất
 • Chống thất thoát gian lận;
 • Tiết kiệm chi phí vận hành và nhân lực;
 • Tăng cường an ninh, an toàn, minh bạch
 • Đồng bộ và liên thông dữ liệu giữa các ứng dụng quản lý, vận hành, dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp

Thời gian triển khai dự án: 45 ngày