Yêu cầu chung

 • Yêu cầu về hệ thống kiểm soát vào ra tại cổng và hệ thống chấm công tại các xưởng sản xuất
 • Sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt kết hợp với vân tay
 • Có barrier tự động đóng mở khi đủ điều kiện
 • Đối với xe ô tô tận dụng thẻ ETC
 • Phân quyền quản lý tài khoản theo cấp quản trị, quan lý và người dùng
 • Phê duyệt nhiều cấp
 • Có khả năng mở rộng, tích hợp sau này

Chi tiết yêu cầu

 • Hệ thống kiểm soát vào/ra tại cổng của nhân viên, đối tác, nhà thầu, phương tiện và tài sản
  • Quản lý người đi bộ ra/vào cổng nhà máy
  • Quản lý xe máy ra/vào cổng nhà máy
  • Quản lý xe ô tô ra/vào cổng nhà máy
  • Quản lý xe vận tải ra/vào cổng nhà máy
  • Quản lý khách hàng, đối tác, nhà thầu, khách tới làm việc
  • Quản lý tài sản, vật tư mang vào/ra
 • Hệ thống chấm công lắp đặt tại các xưởng sản xuất
  • Quản lý chấm công cho nhân viên tại xưởng
  • Báo cáo vắng mặt
  • Báo cáo đi muộn về sớm
  • Báo cáo tăng ca
  • Báo cáo quên chấm công
  • Báo cáo chấm công tháng

 

Hệ thống kiểm soát vào ra gồm làn ô tô, làn xe máy và làn đi bộ

Các thiết bị chấm công tại xưởng

Công tác đào tạo, hướng dẫn vận hành