Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn (Saigon Paper) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu chuyên sản xuất và cung cấp các loại giấy tiêu dùng gồm khăn ăn, khăn giấy lụa, khăn bỏ túi, khăn bếp, khăn y tế và giấy vệ sinh tiện dụng và giấy công nghiệp như chipboard, chipboard lưng xám, coreboard, medium, testliner phục vụ nhu cầu sản xuất bao bì carton với chất lượng cao nhất và nhất quán nhất tại Việt Nam.

Với nhiều loại hàng hóa cộng với quy mô sản xuất lớn, có nhiều kho hàng nằm rải rác trong các tỉnh tại miền Nam, Saigon Paper cần một hệ thống phần mềm quản lý trạm cân đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Quản lý tập trung trạm cân của 7 kho và có thể tăng số lượng bàn cân
  • Phân quyền và quản lý người sử dụng
  • Thao tác vận hành đơn giản
  • Giảm thiểu tối đa các trường hợp gian lận hàng hóa trong quá trình cân
  • Bổ sung thêm các trường thông tin loại hàng, độ ẩm, tạp chất
  • Bổ sung các loại báo cáo theo đặc thù của nhà máy/kho và gửi tự động tới các email được chỉnh định sẵn theo kế hoạch
  • Khai báo hàng hóa đầu kì và báo cáo hàng hóa tồn tại kho tại cuối kì
  • Phần mềm song ngữ Anh – Việt
  • Có khả năng tích hợp với hệ thống ERP và mở rộng các tính năng về sau

Với hơn 10 năm kinh nghiệm triển khai cho các hệ thống phần mềm quản lý trạm cân, ACS Solutions đã nhanh chóng đưa ra lời giải cho các yêu cầu của Saigon Paper và hoàn thiện triển khai trong vòng 45 ngày cho các trạm cân tại nhà máy và các kho.