Công ty TNHH Kỹ thuật bao bì MYS Group (Việt Nam) lựa chọn ACS là đơn vị cung cấp hệ thống phần mềm quản lý bàn cân với các yêu cầu như sau:

  • Phần mềm chạy song ngữ (Tiếng Việt – Tiếng Trung)
  • Dữ liệu trạm cân được đẩy lên cloud, quản lý bên nước ngoài có thể truy cập trích xuất dữ liệu
  • Sử dụng bảng LED để hiện thị hướng dẫn cho lái xe (do trạm cân ở xa với phòng cân)
  • Sử dụng 3 camera toàn cảnh và 2 camera nhận dạng biển số
  • Có tính năng chống đỗ sai vị trí, ổn định trọng lượng, chống reset zero và cảnh báo vượt trọng lượng bì của xe